Parkvandring 06. Norra Ringgatan

Information point outdoors (två ekar i lindallén, vid gamla församlingshemmet)

Exhibition - två ekar ramar in det tidigare Församlingshemmet
  • Framför det tidigare församlingshemmet står två äldre ekar.

    Framför det tidigare församlingshemmet står två äldre ekar.

  • Flera bänkar är utplacerade i allén. De har ryggar men saknar armstöd. Sitthöjd 45 cm.

    Flera bänkar är utplacerade i allén. De har ryggar men saknar armstöd. Sitthöjd 45 cm.

  • De två ekarna är äldre än lindarna i allén.

    De två ekarna är äldre än lindarna i allén.