uiqt|wB11111111uiqt|wB11111111111111111uiqt|wBqvnwuiqt|wBwzmjzwHstwksui{|mz5kwuwzmjzwHstwksui{|mz5kwuuiqt|wBuiqt|wBnzmlzqsH%viop}{oittmzqwzvi5{mnzmlzqsH%viop}{oittmzqwzvi5{muiqt|wB11111111uiqt|wBswuu}vHwzmjzw5{mswuu}vHwzmjzw5{muiqt|wB%x%x%x%x%xuiqt|wB11111111uiqt|wB11111111