uiqt|wBlmvvq{5{kpiv|%zH{%vmv{sis%yzsiv5{mlmvvq{5{kpiv|%zH{%vmv{sis%yzsiv5{muiqt|wBjrwzv5jmzot}vlH{%vmvis{s%yzsiv5{mjrwzv5jmzot}vlH{%vmvis{s%yzsiv5{muiqt|wBojo5jmozi%vvqvo{m%xxH{%vmv{sis%yzsiv5{mojo5jmozi%vvqvo{m%xxH{%vmv{sis%yzsiv5{muiqt|wBivomzml5nwz{iutqvoH{%vmv{sis%yzsiv5{mivomzml5nwz{iutqvoH{%vmv{sis%yzsiv5{muiqt|wBivomzml5nwz{iutqvoH{%vmv{sis%yzsiv5{mivomzml5nwz{iutqvoH{%vmv{sis%yzsiv5{muiqt|wBkpiztw||m5%wqvjmzoH{%vmv{sis%yzsiv5{mkpiztw||m5%wqvjmzoH{%vmv{sis%yzsiv5{muiqt|wBuqi5swvvjmzoH{%vmv{sis%yzsiv5{muqi5swvvjmzoH{%vmv{sis%yzsiv5{muiqt|wBuqi5swvvjmzoH{%vmv{sis%yzsiv5{muqi5swvvjmzoH{%vmv{sis%yzsiv5{muiqt|wB|wv%y5liptH{%vmv{sis%yzsiv5{m|wv%y5liptH{%vmv{sis%yzsiv5{muiqt|wB|wv%y5liptH{%vmv{sis%yzsiv5{m|wv%y5liptH{%vmv{sis%yzsiv5{m