Diseröds skola

Aula

Åhörarplatser
  • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.