Ängsjöparken, Rydboholm

Gångväg

Gångväg
 • Gångstråk till ingångsdörr
 • Kännbart ledstråk finns inte
Gångväg
 • Gångyta.
 • Gångväg
 • Gångvägens bredd är 2m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Gångytan är 12m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Minsta bredd för vändmöjlighet inklusive gångyta är 3m
Gångvägen
 • Gångväg.
 • Lutningen i längsriktning är 2.2%
 • Lutningens sträckning är 12m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0% i sidled