Kärra Fritidsgård

Passage från entréutrymme till samlingsrum

 • Inomhusmiljö

  Inomhusmiljö

 • Inomhusmiljö

  Inomhusmiljö

Slagdörr
 • Passagen

  Passagen

Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Passagen

  Passagen

Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Passagen

  Passagen

Slagdörr öppnas manuellt
 • Passagen

  Passagen

Inomhusmiljö
 • Samlingsrum

  Samlingsrum

Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Markäring

  Markäring

Gångytan
 • Gångytan

  Gångytan

 • Gångytan

  Gångytan

Fast föremål i gångstråk
 • Gångytan

  Gångytan

Löst föremål i gångstråk
 • Gångytan

  Gångytan