Tibros badhus, Nybobadet

Bassängrummet

Slagdörr
 • Öppning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Jämnt
 • En gångyta är 300cm bred
Fast föremål i gångstråk
 • Pelare längs poolkant
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Bassängen
 • Kant
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Vattenyta och djup
 • Bassängen
 • Vattenytan finns inte i nivå med omgivande golv
 • Maxdjupet är 180cm
 • Minsta djupet är 90cm
Badstege ner i vattnet
 • Badstege
 • Badstege finns ner i vattnet