Förskolan Prästkragen

Av- och påstigning med gångväg

Gångvägen till entrén
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
Gångvägen
 • Gångväg
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.6% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3m
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Hinder finns som korsar vägen
 • Stängsel
 • korsande stängsel finns i gångvägen
Grind
 • Grindöppning
 • Yta framför grind
 • Grindens passagemått är 103cm
 • Grinden har ljushetskontrast 0NCS mot omgivande ytor
 • Lås som kan öppnas och stängas med en enda handrörelse finns
 • Den fria ytans bredd är 300m
 • Bredden lutar 1.5%
 • Ytans längd är 300m
 • Längden på ytan lutar 2%
 • Den fria ytans bredd är 100m
 • Bredden lutar 2%
 • Ytans längd är 300m
 • Längden på ytan lutar 4.8%
Passageöppningen
 • Passageöppning
 • Passageöppningens fria bredd är 103cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta