ABF Hallsberg

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
  • Av- och påstigning samt parkering

    Av- och påstigningsplats samt parkering

Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
  • Trottoarens höjd är 10 cm närmast entrén

    Trottoarens höjd är 10 cm närmast entrén