Slätta Damm IP 1-5

Gångväg (till plan 2)

Gångväg
 • Gångvägen till fotbollsplan 1 och 2
 • Kännbart ledstråk finns inte
Gångväg
 • Gångväg till fotbollsplan 2
 • Sittplatser finns i gångväg
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångytan lutar 8% i sidled
 • Gångytan är 5m lång
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen