Ruddalens hockeyrink

Entréhall

Inomhusmiljö
 • Allmänna belysningen är bländfri
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan underlag är hårdgjord, jämn och halksäker
 • Vändmöjlighet finns som är hårdgjord, jämn och halksäker
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
Sittplats
 • Sittplats finns vid receptionen
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 140cm
Informationsdisk
 • Höjden på disken är 110cm
 • Höjden på disken är 110cm
 • Längden på disken är 100cm
 • Benutrymmets djup är 40cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
Höj- och sänkbar informationsdisk
 • Längden på disken är 71cm
 • Längden på disken är 71cm
 • Benutrymmets djup är 40cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 87cm
 • Högsta höjden på disken är 110cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
Fast placerad ringklocka
 • Ringklockan är placerad 110cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 110cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 80cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,20NCS
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
Fast placerad kortläsare
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 110cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,60NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning
Bokningsmöjlighet
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns