Rodrets friskola

Ingång (Med ramp)

Trappa
 • Trappan
 • Trappan kompenseras av ramp, alternativ lutning
 • Det är 3st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 214.5cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 17.6cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Enstaka trappsteg med avvikande höjd finns
 • Trappans steg är 34.7cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg
Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 106.1cm
 • Ledstången sträcker sig 35.5cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 14.1cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.02NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Alternativa lutningen
 • Alternativ lutning
 • Lutningen i längsriktning är 4.7%
 • Lutningens sträckning är 0.13m
Rampen
 • Rampen
 • Rampen lutar 6.1%
 • Lutningen på rampen är 4.9m lång
 • Rampen är 120.7cm bred
 • Rampen lutar 1% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd
 • Ett avåkningsskydd är en kant
Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd
 • Ett avåkningsskydd är en kant
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 92.2cm
 • Ledstången sträcker sig 23cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 7cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 92.1cm
 • Ledstången sträcker sig 20.1cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 2cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.28NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Slagdörren
 • Svängrumsytan
 • Slagdörren
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 152cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85.9cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.58NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 139.2cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 169.8cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 10cm
Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta
 • Dörrmattan är tunn, lös
Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell slagdörr
 • Dörrhandtaget är placerat 152cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Vindfångets passageöppning
 • Svängrumsytan
 • Passageöppningen
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 169.8cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 224.2cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 75.9cm
 • Belysning finns
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.11NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 298.9cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.3% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0.2cm