Förvaltningen för konsument- och medborgarservice

Receptionshall

Slagdörren
 • Entrédörr
 • Entrédörr
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 85cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 500cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
Gångmatta utanför dörr
 • Gångmatta
 • Gångmattan är tunn
Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta
 • Dörrmattan är tunn
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Dörröppnare
 • Dörröppnare
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 88cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 101cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,4NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 88cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 62cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,4NCS
Slagyta
 • Entrédörr
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s
Inomhusmiljö
 • Reception
 • Belysning
 • Gångmatta
 • Brandlarm
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Höjd på markering
 • Markeringen är placerad 120cm över golv
Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Glasmarkering
 • Markeringen är placerad 120cm över golv
Assistanshundar
 • Assistanshund
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångväg
 • Vändmöjlighet finns
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 137cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 137cm
Sittplats
 • Sittplatser
 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord
 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 55cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm
Ramp
 • Fast ramp
 • Rampen lutar 7,5%
 • Lutningen på rampen är 2,6m lång
 • Rampen är 136cm bred
 • Rampen lutar 0,6% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens översta del
Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en saknas
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 87cm
 • Ledstången sträcker sig 38cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,3NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Fristående skylt
 • Skylt
 • Underkanten på skylten är placerad 73cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 117cm från underlaget
Utformning av fristånde skylt
 • Text på skylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 25mm
Skylt vid dörr
 • Skylt på dörr
 • Underkanten på skylten är placerad 123cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 181cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Utformning av dörrskylt
 • Text
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
Receptionen
 • Ledstråk
 • Teleslinga
 • Besöksdatorer
 • Bildtelefoni
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,4NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är dator
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns
 • Rutiner för tolkning finns inte
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns inte tillgång till ledsagning
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk
 • Höjden på disken är 82,5cm
 • Längden på disken är 172cm
 • Benutrymmets djup är 30cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,2NCS
Sittplats
 • Stol
 • Sittplatsens sitthöjd är 48cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Inomhusmiljö
 • Passage till kapphylla
 • Kapphylla
 • Kapphylla
 • Matta framför reception
 • Larm
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering på glas
 • Markeringen är placerad 120cm över golv
Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering på glas
 • Markeringen är placerad 120cm över golv
Gångytan
 • Passage till kapphylla
 • Smalaste partiet
 • Smalaste passagen
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 115cm
Kapprum
 • Kapprum
 • Krok
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 146cm
 • Kroken har höjden 114cm
Spegel
 • Spegel
 • Spegelns underkant är 60cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
Utskjutande kapphylla
 • Vägg vid kapphylla
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 0cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS
Handikapptoalett
 • Toaletter
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
Skylt på vägg
 • Skylt
 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
Utformning av väggskylt
 • Text
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
Slagdörr
 • Utanför dörr
 • Dörröppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 246cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtag
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat diagonalt
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 33cm
 • Draghandtaget är placerat 93cm över golv
Handikapptoalettens utformning
 • Golv
 • Toalettstol
 • Behållare
 • Spegel
 • Skötbord
 • Larm
 • Bredden är 274cm
 • Längden är 219cm
 • 116cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 158cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 49cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,4NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 89cm från golvet
 • Spegelns överkant är 106cm från golvet
 • Kroken har höjden 114cm
 • Kroken är placerad 98cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets höjd är 100cm
 • Skötbordets längd är 71cm
 • Skötbordets bredd är 56cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 103cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 86cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd
 • Armstöd
 • Avståndet mellan armstöden är 57cm
Handfat
 • Handfat
 • Blandare
 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 56cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,4NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Larm
 • Larm
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
Nödlarm på vägg
 • Larmknapp
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 20cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 80cm från golv
Övrig toalett
 • Toaletter
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
Skylt på vägg
 • Väggskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 115mm
Slagdörr
 • Yta utanför dörr
 • Dörröppningens bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger