Närhälsan Nossebro Barnmorskemottagning

Samtalsrum

Slagdörr
 • dörrens fria bredd

  dörrens fria bredd

Slagdörr öppnas manuellt
 • dörr till samtalsrum

  dörr till samtalsrum

Inomhusmiljö
 • den allmänna belysningen

  den allmänna belysningen

Assistanshundar
 • Ledarhund, signalhund och servicehund är okej i lokalerna

  Ledarhund, signalhund och servicehund är okej i lokalerna

Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur är inte tillåtna

  Övriga pälsdjur är inte tillåtna

Gångytan
 • fri gångyta i samtalsrum

  fri gångyta i samtalsrum

 • vändbar gångyta

  vändbar gångyta

Sittplats
 • sittplats i samtalsrum

  sittplats i samtalsrum

Samtalsrum
 • hörselteknisk utrustning finns

  hörselteknisk utrustning finns