Örnfot Restaurang & Café

Servering inkl Toalett

 • skylt med symbol

  Skylt med symbol

 • Toalett dörr

  Toalett dörr

 • Uteplatsdörr

  Uteplatsdörr

 • Glasdörr

  Glasdörr

Slagdörr
 • Fria ytan utanför slagdörren

  Fria ytan utanför slagdörren

 • Fria bredd

  Fria bredd

 • Engreppslås

  Engreppslås

Dörrkontrast
 • Dörr kontrast

  Dörr kontrast

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrstängare

  Dörrstängare

Toalettens utformning
 • kontrast bakom handfat

  Kontrast bakom handfat

 • Kontrast bakom toalettstol

  Kontrast bakom toalettstol

 • Behållare

  Behållare

 • Engreppsblandare

  Engreppsblandare

 • Tvål

  Tvål

 • Doft

  Doft

 • Visuellt alarm

  Visuellt alarm

 • Städning

  Städning

Inomhusmiljö
 • Ljudmiljö

  Ljudmiljö

 • Belysning

  Belysning

 • Städning

  Städning

 • Alarm finns

  Alarm finns

Assistanshundar
 • Ej ledarhund

  Ej ledarhund

Pälsbärande djur
 • Ej Pälsdjur

  Ej Pälsdjur

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Gångyta

  Gångyta

 • Vändyta

  Vändyta

 • Gångytan delvis begränsad

  Gångytan delvis begränsad

Matservering
 • Bord finns

  Bord finns

 • Sittplats

  Sittplats

 • Anpassad mat

  Anpassad mat

 • Gångytan mellan sittande gäster

  Gång ytan mellan sittande gäster

Matsedel
 • Matsedel

  Matsedel

Bemannad kassa
 • kassa

  Kassa

Flyttbar kortläsare
 • Flyttbar kortläsare

  Flyttbar kortläsare

Serveringshöjd
 • Buffèbord

  Buffèbord

 • Självbetjänings disk

  Självbetjäningsdisk

Slagdörr
 • Engreppslås

  Engreppslås

 • Slagdörrens fria bredd

  Slagdörrens fria bredd

Dörrkontrast
 • Slagdörrens kontrast

  Slagdörrens kontrast

 • Ljushetskontrast

  Ljushetskontrast

Tröskel
 • Tröskel finns

  Tröskel finns

Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd närmaste hinder

  Avstånd närmaste hinder

Uteplats
 • Bord finns

  Bord finns

 • Bord finns

  Bord finns

 • Svängrumsyta

  Svängrumsyta

 • Svängrumsyta

  Svängrumsyta

 • Sittplats

  Sittplats

 • Armstöd finns

  Armstöd finns

 • Rökning tillåtet

  Rökning tillåtet