Forshallen Tidaholms simhall

Passage (Från omklädningsrum till bassäng)

Slagdörr
 • Dörröppning

  Dörröppning

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon

  Manöverdon

 • Manöverdon

  Manöverdon

Slagyta
 • Dörren öppnas

  Dörren öppnas

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Gångyta

  Gångyta

Skylt på vägg
 • Skylt

  Skylt