Solviks äldreboende

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkering
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.5%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.4% i sidled
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén
 • Belysning finns
 • Kännbart ledstråk finns inte
Gångytan
 • Gångväg
 • Sittplats
 • Gångvägens bredd är 5m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 5m
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 30m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 19m
Passageöppningen
 • Passageöppning
 • Passageöppningens fria bredd är 4.8cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
Passageöppningen
 • Passageöppning
 • Passageöppningens fria bredd är 225cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
Cykelväg vid gångväg
 • Cykelväg
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns