Ortopedmottagning Skaraborgs Sjukhus Skövde

Passage

Skylt på vägg
 • Skylt ovanför dörren
 • Underkanten på skylten är placerad 235cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 244cm från underlaget
Utformning av väggskylt
 • Skylttext
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,65NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 90mm
Slagdörr
 • Dörrpassage
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,50NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon utifrån
 • Manöverdon inifrån
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 98cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 18cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,80NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 14s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 93cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 220cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,80NCS
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Markerad glasyta
 • Markeringens underkant är placerad 5cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 200cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
Assistanshundar
 • Assistanshund är inte tillåten
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 160cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm
Fast föremål i gångstråk
 • Hyllor längsmed korridoren
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
Löst föremål i gångstråk
 • Föremål i passagen
 • Plastblomma innanför ingången
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Utskjutande föremål i gångstråk
 • Utskjutande desinfektionsbehållare
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 111cm
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
Utskjutande föremål
 • Tv som skjuter ut från väggen
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 147cm
 • Det utskjutande föremålet har 0,75NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0,75NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
Sittplats
 • Sittplatser
 • Sittplatser
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen