Midgårds äldreboende

Passage från entréutrymme till dagrum

Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 147cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 147cm bred
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Skylt på vägg
 • Skylt
 • Underkanten på skylten är placerad 135cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 141cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 17mm