Rusta Gislaved

Ingång

Fristående skylt
 • Skylt
 • Underkanten på skylten är placerad 22cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 128cm från underlaget
Skylt på vägg
 • Skylt
 • Skylt
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 500cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 800cm från underlaget
Skjutdörren utifrån och in
 • Fri yta
 • Dörr
 • Fri yta
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.4% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 220cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1.3% i längsriktning
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
Dörrkontrast
 • Kontrast
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
Skrapgallret utanför dörren
 • Skrapgaller
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Skrapgallret innanför dörren
 • Skrapgaller
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Entré
 • Rökplats
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden