Nysäters Förskola

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Bild på parkeringsplats.
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.7m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 4.7%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.2% i sidled
 • Handikapparkeringen är 60m från entrén
 • Belysning finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
Gångytan
 • Bild på gångväg.
 • Bild på sittplats.
 • Gångvägens bredd är 3.11m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 47.5cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 55m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 2m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 5m
Passageöppningen
 • Bild på passageöppning.
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 98cm