Nämforsens Hällristningsmuseum

Entréhall

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning i entrén

Assistanshundar
 • Assistanshundar tillåtna

  Assistanshundar tillåtna

Pälsbärande djur
 • Pets are not allowed

  Pets are not allowed

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta i entrén

 • Yta att vända och backa

  Yta att vända och backa

Kapprum
 • Kapprum

  Yta i kapprum för att vända och backa

Sittplats
 • Sittplats kapprum

  Portabel sittplats kapprum

Spegel
 • Spegel i kapprummet

  Spegel i kapprummet

Handikapptoalett
 • Toaletter

  Toaletter

Passageöppning
 • Dörröppning in till kapprum

  Dörröppning in till kapprum

Slagdörr
 • Dörr till handikapptoalett

  Dörr till handikapptoalett

Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtag till handikapptoalett

  Dörrhandtag till handikapptoalett

Handikapptoalettens utformning
 • Handikapptoalett

  Handikapptoalett

 • Behållare

  Behållare

 • Skötbord

  Skötbord

Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd

  Höger armstöd

Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd

  Vänster armstöd

Armstöd
 • Avstånd mellan armstöden

  Avstånd mellan armstöden

Handfat
 • Handfat

  Handfat

Nödlarm
 • Nödlarm utanför handikapptoalett

  Nödlarm utanför handikapptoalett

Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med sladd utan knapp

  Nödlarm med sladd tillkopplad. Sladden har ingen knapp.

Nödlarm på vägg
 • Lägre nödlarm

  Lägre nödlarm, placerat vid dörren.

 • Högre larm

  Högre larm placerat till höger om toalettstolen.

Övrig toalett
 • En toalett i varje utrymme

  En toalett i varje utrymme. Det finns två vanliga toaletter.

Passageöppning
 • Dörröppning in till kapprum

  Dörröppning in till kapprum

Skylt vid dörr
 • Skylt på vanliga toalettens dörr

  Skylt på vanliga toalettens dörr

Utformning av dörrskylt
 • Test på toalettdörrens skylt

  Test på toalettdörrens skylt

Slagdörr
 • Toalettdörr vanlig toalett

  Toalettdörr till standardtoaletten

Slagdörr öppnas manuellt
 • Toalettdörrar vanliga toaletter

  Toalettdörrar vanliga toaletter

Toalettens utformning
 • Engreppsblandare

  Engreppsblandare med spak