Stenungsbaden Yacht Club

Behandlingsrum

Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,85NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,85NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 110cm bred
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Behandlingsbänk
 • Behandlingsbänk i SPA
 • Lägsta höjd på nedsänkt behandlingsbänk är 55cm
 • Högsta höjd på upphöjd behandlingsbänk är 85cm