Bergqvist skor

Butikslokal

Inomhusmiljö
 • Butikens belysningen
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Butikens gångyta
 • Utrymmet att vända eller backa in på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 67cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 247cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 247cm
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.85NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
Löst föremål i gångstråk
 • Lösa föremål förekommer i gångytan
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Utskjutande föremål i gångstråk
 • Utskjutande föremål som förekommer i butiken
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 42cm
Sittplats
 • Sittplats som finns i butiken
 • Sittplatsens sitthöjd är 43.8cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Butikslokal
 • Personlig service
 • Det finns tillgång till personlig service
 • Lägsta hyllan är placerad 36.9cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 195.8cm från underlag
 • Bakgrundsmusik finns
Bemannad kassa
 • Butikens bemannade kassa
 • Passagebredd vid kassan är 541cm
 • Kassapriset är placerat 0cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 0mm
 • Kassans höjd är 90cm från underlaget
Flyttbar kortläsare
 • Flyttbara kortläsaren i butiken
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.25NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns