Lindängen äldreboende

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkering
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.9% i sidled
 • Handikapparkeringen är 40m från entrén
 • Belysning finns inte
Gångytan
 • Gångväg
 • Gångvägens bredd är 3.7m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.6% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 3.7m
Gångvägen
 • Backe
 • Lutningen i längsriktning är 6.4%
 • Lutningens sträckning är 40m
 • Ytan efter lutningens slut är 0m lång