Lindängen äldreboende

Ingång

Trappa
 • Trappa
 • Trappan kompenseras av ramp
Trappan
 • Trappa
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 3.16cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.35NCS
 • Trappans steg är 14.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.35NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn
Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstången slutar 5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 180cm förbi översta delen
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången slutar 5cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Passageöppningen
 • Passageöppning
 • Passageöppningens fria bredd är 60cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
Rampen
 • Ramp
 • Rampen lutar 6.6%
 • Lutningen på rampen är 13m lång
 • Rampen är 190cm bred
 • Rampen lutar 2.5% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd
 • Ett avåkningsskydd är en kant, vägg
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången slutar 540cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Skylt på vägg
 • Skylt
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 150cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 55mm
Slagdörren
 • Fri yta
 • Dörröppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.8% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 103cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.25NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 316cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Bred markering
 • Markeringens underkant är placerad 93cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 107cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens underkant är placerad 0cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 0cm över underlaget
 • Markeringens färg är ingen färg
 • Markeringens andra färg är ingen färg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 3cm
Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta
 • Dörrmattan är tunn, lös
Slagdörren öppnas automatiskt
 • Dörren öppnas
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Vindfångets slagdörr
 • Fri yta
 • Dörröppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 316cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 260cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Bred markering
 • Markeringens underkant är placerad 94cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 120cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun
 • Markeringens underkant är placerad 0cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 0cm över underlaget
 • Markeringens färg är ingen färg
 • Markeringens andra färg är ingen färg
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
Vindfångets slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 130cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Kapprum
 • Fri yta
 • Den fria ytans längd är 310cm
 • Den fria ytans bredd är 290cm
 • Kroken har höjden 153 cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 37cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Spegel
 • Spegel
 • Spegelns underkant är 90cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178cm från golvet