Göteborgs Stadsteater

Nivåskillnader inomhus (Nya delen+toaletter)

Trappa
 • Trappan kompenseras av hiss
Trappa
 • Trappa
 • Det är 19st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 118cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 16cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,70NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 80cm
 • Ledstången sträcker sig 50cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 50cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0,70NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Hiss
 • Hissknapp
 • Vändyta hiss
 • Hiss
 • Ledstång
 • Anropsknappen är placerad 115cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 50cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 280cm
 • Den fria ytans bredd är 270cm
 • Djupet på hisskorgen är 210cm
 • Hisskorgens bredd är 118cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 15mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 3,5cm
 • Dörrhandtaget är placerat 250cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 6 gånger
Dörrkontrast
 • Kontrast
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,40NCS mot omgivande vägg
Skjutdörren
 • Hissdörr
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar
 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel
 • Översta knappraden är placerad 123cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 107cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 50cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns
Olika verksamheter finns på olika våningsplan
 • Skylt
 • Skylt med information om verksamheterna finns
Slagdörr
 • Yta
 • Öppning dörr
 • Vred och trycke
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Dörröppningens fria bredd är 70cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 3,5cm
 • Dörrhandtaget är placerat 250cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Sanitetsbehållare
 • Blandare
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 6 gånger
Skylt vid dörr
 • Skylt
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 192cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
Bildsymbol (ej pictogram)
 • Skylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
Utformning av dörrskylt
 • Skylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm
Slagdörr
 • Dörrbredd
 • Vred
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
Slagdörr öppnas manuellt
 • Handtag
 • Dörrhandtaget är placerat 250cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 40cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv
Handikapptoalettens utformning
 • Golvyta
 • WC stol
 • Hylla
 • Sanitetskorg
 • Krok
 • Bredden är 200 160cm
 • Längden är 265cm
 • 145cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 95cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,50NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 95cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 30cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 12cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 106cm från golvet
 • Spegelns överkant är 166cm från golvet
 • Kroken har höjden 165cm
 • Kroken är placerad 100cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 60cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 6 gånger
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 192cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 200cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,70NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 30mm
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 250cm
 • Dörröppningens fria bredd är 95cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrhandtaget är placerat 250cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 40cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv
 • Bredden är 200 160cm
 • Längden är 265cm
 • 145cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 95cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,50NCS mot bakgrunden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Avståndet mellan armstöden är 70cm
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 95cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 30cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 12cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 106cm från golvet
 • Spegelns överkant är 166cm från golvet
 • Kroken har höjden 165cm
 • Kroken är placerad 100cm från hörn
 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 44cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,20NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 120cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 60cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 15cm från golv
 • Städlista finns
 • Städfrekvensen per vecka är 6 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
 • Avståndet mellan armstöden är 70cm
Handfat
 • Handfat
 • Överkanten på handfatet är 80cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 44cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,20NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm med sladd
 • Nödlarm
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
Nödlarm på vägg
 • Nödlarm
 • Nödlarm
 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 15cm från golv