Rauhala - finska äldreboendet

Entréutrymme (Till byggnaden)

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

Assistanshundar
 • Assistanshundar

  Ledarhund, servicehund och signalhund är tillåtna i lokalen.

Pälsbärande djur
 • Pälsdjur tillåtna

  Övriga pälsdjur är tillåtna.

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Utrymme att vända eller backa in på

  Utrymme att vända eller backa in på

Sittplats
 • Väggfasta bänkar

  Väggfasta bänkar

Slagdörr
 • Dörr

  Dörr i gångvägen. Står alltid uppställd.

Slagdörr
 • Dörr

  Dörr till trapphuset.

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering över glasdörr

  Markering över glasdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Bred markering över glasdörr

  Bred markering över glasdörr

Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörr

  Dörr till trapphuset, sett inifrån.

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång

  Höger ledstång sedd nedifrån.

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång

  Vänster ledstång, sedd nedifrån.

Skylt på vägg
 • Väggskylt

  Väggskylt

Utformning av väggskylt
 • Väggskyltens text

  Väggskyltens text

Slagdörr
 • Dörr

  Dörr från trapphuset till entréutrymmet.

Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering över glasdörr

  Markering över glasdörr

Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Bred markering över glasdörr

  Bred markering över glasdörr

Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörr

  Dörr

Hiss
 • Anropsknapp

  Hissens anropsknapp

 • Fri yta framför hissdörrar

  Fri yta framför hissdörrar

 • Hisskorg

  Hisskorg

Skjutdörren
 • Hissdörr

  Hissdörr

Dörren öppnas automatiskt
 • Dörren är öppen i 9 sekunder.

  Dörren är öppen i 9 sekunder.

Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar

  Hissknappar

Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel

  Hissens manöverpanel

Våningsinformationen
 • Visuell våningsinformation

  Visuell våningsinformation