Kobbens IP 1-3

Gångväg (Till fotbollsplaner)

Gångväg
 • Ledstråk finns ej

  Gångvägen till andra konstgräsplanen via första planen eller via gångväg runt om första planen på utsidan.

 • Ledstrå finns ej

  Gångvägen till andra konstgräsplanen via första planen eller via gångväg runt om första planen på utsidan.

Gångväg
 • Gång vägen till plan B

  Gångvägen till plan B via plan A

 • Gångväg till plan B och grusplan

  Alternativ gångväg till plan B och grusplanen på utsidan bredden är 250 cm

 • Gångvägen till plan B och grusplan

  Alternativ gångvägen till plan B och grusplanen på utsidan

 • Sittplats finns vid konstgräsplan A

  Sittplats finns vid konstgräsplan A som också är en gång väg till de andra planen.

Gångvägen
 • Gångvägen via plan A

  Gångvägen via plan A lutar 5% uppåt

 • Gångväg på utsidan

  Alternativ gångvägen lutar uppåt i början och sedan neråt, lutningen är 10%

 • Gångväg på utsidan

  Alternativgångvägens underlag är till störst del av grus