Träffpunkt Simonsland

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
  • Av- och påstigningsplats finns nära ingången
  • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
  • Av- och påstigningsplatsen är 5m från entrén
  • Belysning finns