Norrköpings stadsmuseum

Utställningsrum (Plan 2 Filmhyllan)

Slagdörr
 • Slagdörren
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0 NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,55 NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Slagdörrens tröskel
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 3cm
Inomhusmiljö
 • Belysning är bländfri och ojämn
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • Utrymmet att vända eller backa in på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 116cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Belysning av föremål
 • Belysning av utställningen finns
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
Utställning
 • Passage vid utställda föremålen
 • Touchknappar eller touchscreen finns inte
 • En gångyta är 119cm bred
 • 50% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
Visning eller guidning
 • Hörselteknik finns inte
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
Syntolkning
 • Syntolkning finns inte
 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte
Teckentolkning
 • Teckentolkning finns inte
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning
Ramp
 • Rampen
 • Rampen lutar 8,3%
 • Lutningen på rampen är 1,3m lång
 • Rampen är 117cm bred
 • Rampen lutar 0 % i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,50NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
Ramp
 • Rampen
 • Rampen lutar 10,7%
 • Lutningen på rampen är 6,64m lång
 • Rampen är 115cm bred
 • Rampen lutar 1,7% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,50NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd höger sida
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd vänster sida nerifrån
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång i trä på vänster sida nerifrån
 • Ledstångens höjd är 113cm
 • Ledstången slutar 12cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0 NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ramp
 • Rampen Hantverksgatan sett nerifrån
 • Rampen lutar 7,8%
 • Lutningen på rampen är 4,45m lång
 • Rampen är 108cm bred
 • Rampen lutar 0,8% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0,50NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0 NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd vänster sida om rampen
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstången slutar 60 cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 93cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,63NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns