Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Ulricehamn

Nivåskillnader inomhus

Trappa
 • Trappa
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 109cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,5NCS
 • Trappans steg är 28cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång
 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar
 • Ledstångens kontrast är 0,5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång
 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Möjlighet att hålla förbi infästningar
 • Ledstångens kontrast är 0,5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Hiss
 • Anropsknapp
 • Fri yta utnaför hiss
 • Hissyta
 • Anropsknappen är placerad 99cm över underlaget
 • Avståndet till närmsta förmålet är 170cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,5NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är touchknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 259cm
 • Hisskorgens bredd är 131cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför när hissen stannat är 0mm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0,5NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
Skjutdörren
 • Skjutdörr
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,5NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 119cm
Passagetid och säkerhetssensor
 • Skjutdörr
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s
Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar
 • Nödlarm
 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknappen är utvinklad från vägg
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Hissens manöverpanel
 • Översta knappraden är placerad 100cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 120cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 1cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
Våningsinformationen
 • Våningsinformation
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Skylt med information om verksamheterna finns