Sporthallen Tibro

Idrottssal (A-Hallen)

Passageöppning
 • A hall
 • Dörröppningens fria bredd är 160cm
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Gångytan
 • Korridor
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 200cm bred
Handikapptoalett
 • Utrymmet
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Skylt
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Slagdörr
 • Ingång
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är engreppslås, lås som kräver flera handrörelser
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörr
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • 30cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 120cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
Armstöd
 • Armstöd
 • Avståndet mellan armstöden är 70cm
 • Avlastningshylla finns inte
Handfat
 • Handfat
 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 90cm från sidovägg
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är oparfymerad
 • Torkmöjligheten är elektrisk tork med knapp
Nödlarm
 • Signal vid dörr
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
Fasta sittplatser
 • Bakre delen har ryggstöd
 • Det finns 1st platser för rullstol
 • Totalt finns 200st sittplatser
 • Sittplats är fastmonterad
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 44cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Fri passage vid sittande personer
 • Fritt utrymme
 • En gångyta är 30cm bred
Platser för rullstol
 • Plats för rullstol
 • Den fria ytans bredd är 100cm
 • Den fria ytan lutar 0% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0% i sidled
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte
 • Det finns inte teckentolkning som kan beställas