Araby familjecenter

Entréutrymme (barnvagnsparkering)

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering på glasruta i höjd för sittande
 • Markeringen är placerad 70cm över golv
 • Markeringens färg är orange
Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering på glasruta i höjd för stående
 • Markeringen är placerad 137cm över golv
 • Markeringens färg är orange
Gångytan
 • Gångytan
 • Utrymme att vända eller backa in på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 104cm bred
 • Vändmöjlighet finns