Familjecentralen

Passage från entréutrymme till samlingsrum

Slagdörr
  • Passage till samlingslokal

    .

Inomhusmiljö
  • Passage

    Bakom bilden är samlingsrum

Gångytan
  • Jämn

    .