Regionens hus Göteborg Lillhagsparken

Konferensrum (Skonaren)

Skylt vid dörr
 • Dörrskylt.
 • Underkanten på skylten är placerad 152.7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160.7cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.60NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm
Slagdörr
 • Dörröppningens bredd.
 • Dörröppningens fria bredd är 90.8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.40NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörren till konferensrummet.
 • Dörrhandtaget är placerat 265cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning i konferensrummet.
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar.
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur.
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i konferensrummet.
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 115cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 202cm bred
Löst föremål i gångstråk
 • Löst föremål i gångytan.
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Sittplats
 • Stol i konferensrummet.
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord i konferensrummet.
 • Fri höjd under bordet är 71.7cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73.8cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 75cm
 • Fri bredd under bordet är 114cm