Forsenskolan

Parkering och gångväg (På framsida )

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkeringsplats
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.9%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.3% i sidled
 • Handikapparkeringen är 132m från entrén
 • Belysning finns
Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.64NCS mot underlag
Gångytan
 • Gångväg
 • Sittplats
 • Gångvägens bredd är 176m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 4.2% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 176m
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 38m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 94m
Cykelväg vid gångväg
 • Cykelväg
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns inte