Kurator Skaraborgs Sjukhus Skövde

Passage (genom entréhallen)

Inomhusmiljö
 • Belysning i form av lysrör
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshund är inte tillåten
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Gångyta
 • Gångyta
 • Vändyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Fast föremål i gångstråk
 • Pelare i passagen
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,60NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Löst föremål i gångstråk
 • Föremål i passagen
 • Blomma i passagen
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Sittplats
 • Soffa
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen