Vänerskärgården - Victoriahuset

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Skylt vid parkering
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 4m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 20m från entrén
 • Belysning finns inte
Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk till entré
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.3NCS mot underlag
Gångytan
 • Gångväg till entré
 • Sittplats
 • Gångvägens bredd är 8.43m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 11m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 5m