Vänerskärgården - Victoriahuset

Ingång

Slagdörren
 • Yta utanför entrédörr
 • Dörröppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 184cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 350cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
Skrapgaller utanför dörr
 • Skrapgaller utanför entrédörr
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Tröskel
 • Tröskel i entré
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta innanför entrédörr
 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 80cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon utanför entrédörr
 • Manöverdon på insida dörr
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 72cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.5NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 73cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.45NCS
Slagyta
 • Dörren öppnas ut i gångytan
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
Vid öppnande
 • Sensor saknas
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s
Entré
 • Askfat vid gångväg till entrén
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
Utformning av skylt från tak
 • Skylt vid entré
 • Skyltens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 200mm
Vindfångets slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 272cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
Vindfångets slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Vindfångets slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon på utsidan dörr
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 73cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,45NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
Öppnande
 • Sensor saknas
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
Stängning
 • Sensor saknas
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 13s