Vänerskärgården - Victoriahuset

Lobby

Inomhusmiljö
 • Belysning i lobby
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i lobby
 • Yta att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 233cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm
Sittplats
 • Sittplats i lobbyn
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord i lobby
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 3cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 28cm
 • Fri bredd under bordet är 60cm
Receptionen
 • Ledstråk till reception
 • Ledstråk till reception
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.05NCS mot underlag
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk
 • Höjden på disken är 78cm
 • Längden på disken är 335cm
 • Benutrymmets djup är 32cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
Fast placerad kortläsare
 • Kortläsare
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 75cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.40NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
Bokningsmöjlighet
 • Symbol för bokning
 • Anpassad hemsida enligt WAI finns inte
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns inte via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns inte
Kapprum
 • Golvyta i kapprum
 • Den fria ytans längd är 325cm
 • Den fria ytans bredd är 165cm
 • Kroken har höjden 80cm
Spegel
 • Spegel i kapprum
 • Spegelns underkant är 0cm från golvet
 • Spegelns överkant är 240cm från golvet
Handikapptoalett
 • Toalettutrymme
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt på vägg
 • Skylt vid toalett
 • Underkanten på skylten är placerad 138cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
Pictogram
 • Skylt vid toalett
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 20mm
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns
 • Längden på draghandtaget är 60cm
 • Draghandtaget är placerat 80cm över golv
Handikapptoalettens utformning
 • Toalettgolvets yta
 • Behållare på toalett
 • Höj och sänkbart skötbord
 • Bredden är 312cm
 • Längden är 220cm
 • 76cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 80cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 80cm från golvet
 • Spegelns överkant är 180cm från golvet
 • Kroken har höjden 114cm
 • Kroken är placerad 150cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Skötbordets längd är 87cm
 • Skötbordets bredd är 70cm
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 93cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 30cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71cm
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 71cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd
 • Armstöd på toalett
 • Avståndet mellan armstöden är 55cm
Handfat
 • Handfat på toaletten
 • Överkanten på handfatet är 79cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 49cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Larm utanför dörr
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
Nödlarm med sladd
 • Larm med sladd
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
Nödlarm på vägg
 • Högt placerat larm
 • Lågt larm på vägg
 • Nödlarm på vägg är placerat 87cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 18cm från golv
Övrig toalett
 • Övrig toalett
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt på vägg
 • Skylt vid toaletter
 • Underkanten på skylten är placerad 138cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
Pictogram
 • Skylt vid toaletter
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 66cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 70cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Handfat på toaletten
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 7 gånger