Glasets Hus

Nivåskillnader inomhus

Trappa
 • Trappa upp till konferensrum

  Trappa upp till konferensrum

Trappa
 • Trappa upp till konferensrum

  Trappa upp till konferensrum

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång

  Höger ledstång

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång

  Vänster ledstång

Hiss
 • Hissens anropsknapp

  Hissens anropsknapp

 • Yta utanför hiss

  Yta utanför hiss

 • Hisskorgens yta

  Hisskorgens yta

Slagdörren
 • Dörröppning till hiss

  Dörröppning till hiss

Dörrkontrast
 • Hissdörrens kontrast

  Hissdörrens kontrast

Slagdörren öppnas automatiskt
 • Hissdörren öppnas ut i gångstråk

  Hissdörren öppnas ut i gångstråk

Manöverpanelen i hissen
 • Knappar i hiss

  Knappar i hiss

Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel i hiss

  Manöverpanel i hiss