Vänerskärgården - Victoriahuset

Passage från lobby till boenderum

Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning i passage
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i passage
 • Gångyta i passage
 • En gångyta är jämn, halksäker
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 115cm
 • Den fribärande trappan är markerad visuellt upptill, visuellt nedtill
Trappa
 • Trappa i passage
 • Det är 9st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 110cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.4NCS
 • Trappans steg är 26cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn, halksäker
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång på höger sida
 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 3cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång på vänster sida
 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 13cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Hiss
 • Anropsknapp för hiss
 • Yta utanför hiss
 • Hisskorg
 • Anropsknappen är placerad 104cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 125cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 385cm
 • Den fria ytans bredd är 166cm
 • Djupet på hisskorgen är 144cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.25NCS
 • Ledstången är 88cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
Slagdörren
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Slagdörren öppnas manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 116cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörren öppnas automatiskt
 • Yta utanför hiss
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
Automatisk slagdörr vid öppnande
 • Sensor saknas
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
Automatisk slagdörr vid stängning
 • Sensor saknas
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 10s
Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar
 • Hissknapparna är 4cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief, punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel i hiss
 • Översta knappraden är placerad 90cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 90cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 65cm
 • Manöverpanelen är utvinklad från vägg
 • Hissknappen är utvinklad från vägg