Sankt Jörgen Park

Passage (Hiss)

Trappa
 • Trappan

  Trappan i passagen

 • Trappan

  Trappan i passagen

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Ledstång

  Höger ledstång

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång

  Vänster ledstång

Hiss
 • Anropsknappar

  Hissens anropsknappar

 • Svängrumsytan

  Svängrumsytan utanför hissen

 • Hisskorgen

  Hisskorgen i hissen

Skjutdörren
 • Skjutdörren

  Skjutdörrens fria bredd

Dörren öppnas automatiskt
 • Skjutdörren

  Skjutdörrens passagetid

Manöverpanelen i hissen
 • Hissknapparna

  Hissknapparna i hissen

Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanelen

  Manöverpanelen i hissen

Våningsinformationen
 • Visuell våningsinformation

  Visuell våningsinformation

Skylt på vägg
 • Väggskylt

  Väggskylten efter dörren

Skylt vid dörr
 • Dörrskylt

  Dörrskylten på dörren

Slagdörr
 • Slagdörren

  Slagdörrens fria bredd

Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell slagdörr

  Manuell slagdörr

 • Manuell slagdörr

  Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysningen i passagen

 • Belysning

  Belysningen i passagen

Gångytan
 • Gångytan

  Gångytan i passagen

 • Gångytan

  Gångytan i passagen

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplatsen i passagen