Vänerskärgården - Victoriahuset

Konferensrum

Slagdörr
 • Dörr till konferensrum
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering på glasdörr
 • Markeringen är placerad 82cm över golv
 • Markeringens färg är grå
Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Markering på glasdörr
 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Markeringens färg är grå
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 110cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning i konferensrum
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Symbol för assistanshundar
 • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Symbol för päslsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i lokal
 • Yta att vända på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 100cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 100cm
Sittplats
 • Stol i konferenslokal
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord i konferensrum
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 3cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm