Närhälsan Karlsborg Vårdcentral

Väntrum

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning i väntrum

Assistanshundar
 • Assistanshundar är tillåtna

  Assistanshundar är tillåtna

Pälsbärande djur
 • Pälsdjur ej tillåtet

  Pälsdjur ej tillåtet

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta i väntrum

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats

Sittplats
 • Soffa

  Soffa

Lek
 • Lekhörna

  Lekhörna