Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Av- och påstigningsplats
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 25m
 • Av- och påstigningsplatsen är 9m från entrén
 • Belysning finns
Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
 • Trottoarkantens avfasning
 • Trottoarkantens höjd är 15cm
 • Avfasningen på trottarkanten är 210cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 22%
 • Avståndet mellan av- och påstigningsplats och trottoarkantens avfasning är 6m
 • Belysning finns
Gångvägen
 • Gångväg från av- och påstigningsplats till entré
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 14% i sidled
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Lutningen i längsriktning är 11.6%
 • Lutningens sträckning är 7m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 2.2% i sidled