Södra Älvsborgs Sjukhus ( SÄS ) Huvudentré, Borås

Servering inkl Toalett inomhus

Passageöppning
 • Passage till servering
 • Dörröppningens fria bredd är 250cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländande
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Bred Markering över glas
 • Markeringens underkant är placerad 80cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 160cm över underlaget
 • Markeringens färg är vit
Assistanshundar
 • Assistanshund
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Pälsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 150cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 120cm
Matservering
 • Bord och stolar
 • Mellan gäster
 • Fri höjd under bordet är 70cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 3cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Maträtter som kan komponeras efter gästens önskemål vid allergi finns inte
 • Det finns inte möjlighet att i förväg beställa egenkomponerad mat
 • Det finns glutenfri, laktosfri mat
 • En gångyta är 120cm bred
Matsedel
 • Meny
 • Matsedelns textstorlek är 25mm
 • Texten har ljushetskontrast 0,6NCS mot bakgrund
 • Matsedeln har enkelt typsnitt
 • Matsedel finns på svenska
 • Tillgång till innehållsförteckning finns inte
Fast placerad ringklocka
 • Ringklocka
 • Ringklockan är placerad 80cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 300cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,5NCS
Bemannad kassa
 • Kassa
 • Passagebredd vid kassan är 300cm
 • Kassapriset är placerat 120cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,6NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 2mm
 • Kassans höjd är 120cm från underlaget
Höj- och sänkbar kortläsare
 • kortläsare
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,6NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 75cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 110cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
Serveringshöjd
 • Självbetjäningsdisk
 • Självbetjäningsdiskens höjd är 94cm
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
Gångytan
 • Gångyta
 • Gångyta
 • Begränsad gångyta
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 200cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm
Hyllor finns
 • Hyllmärkning
 • Hyllmärkningen finns konsekvent placerad
 • Minsta textstorlek på hyllmärkning är 20mm
 • Ljushetskontrast på hyllmärkning är 0,6NCS
 • Lägsta hyllan är placerad 20cm från underlag
 • Högsta hyllan är placerad 182cm från underlag
Flyttbar ringklocka
 • Ringklocka
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0,6NCS
Bemannad kassa
 • Kassa
 • Passagebredd vid kassan är 170cm
 • Kassapriset är placerat 60 - 100cm från underlaget
 • Ljushetskontrast på inslaget pris är 0,6NCS
 • Teckenstorleken på inslaget pris är 25mm
 • Kassans höjd är 94cm från underlaget
Höj- och sänkbar kortläsare
 • Kortläsare
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,6NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 60cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 110cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
Skylt på vägg
 • In skylt
 • Underkanten på skylten är placerad 220cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 240cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,6NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 75mm