Inspirationshuset i Sala

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
  • Bild på handikappsparkering

    Bild på handikappsparkering