Hörselverksamheten Skövde, Trädgårdsgatan

Receptionshall

Ledstråk
 • Ledstråk
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.54NCS mot underlag
Skylt från tak
 • Takskylt
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 80mm
Skylt på vägg
 • Väggskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 153cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
Slagdörr
 • Öppen slagdörr
 • Dörröppningens fria bredd är 88cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.66NCS mot omgivande vägg
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • makering för sittande
 • Markeringen är placerad 87cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
Tröskel
 • Tröskeln
 • Tröskelns höjd är 0.5cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • slagdörr
 • Dörrhandtaget är placerat 254cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon
 • Manöverdon
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 84cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 156cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.81NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 83cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 167cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.81NCS
Slagyta
 • Öppen slagdörr
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 17s
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Skylt från tak
 • Takskylt
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 80mm
Receptionen
 • Ledstråk
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,43NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate, dator
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns
 • Det finns tillgång till ledsagning
Köautomat
 • köautomat
 • Visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 98cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är touchknapp
 • Funktionen är placerad 84cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 146cm
 • Den fria ytans bredd är 3cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt
Disk med fast höjd
 • Receptions disk
 • Höjden på disken är 81cm
 • Längden på disken är 153cm
 • Benutrymmets djup är 29cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,22NCS
Flyttbar ringklocka
 • Ringklocka
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.24NCS
Flyttbar kortläsare
 • Kortläsare
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.24NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns