Märsta Bibliotek

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Bild av parkeringarna

  Bild av parkeringarna

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Sittplatser

  Sittplatser

Gångvägen
 • Backe

  Backe

Gångytan
 • Gångväg

  Gångväg