Tidaholms museum

Passage till utställningsrum (Temporär stor utställningshall)

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändplats
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 221cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 221cm bred
Fristående skylt
 • Skylt
 • Underkanten på skylten är placerad 80cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 100cm från underlaget