Tosteröskolan

Tosteröskolan

Av- och påstigning med gångväg (Särskolan)

Av- och påstigningsplatsen
 • Bild på av- och påstigningsplats och gångväg
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 9m
 • Av- och påstigningsplatsen är 80m från entrén
 • Gångvägens bredd är 9m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.7% i sidled
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
Gångvägen
 • Bild på smal passage mot entré
 • Lutningen i längsriktning är 5.7%
 • Lutningens sträckning är 50m
Trappan
 • Bild på trapp
 • Det är 4st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 140cm bred
 • Trappans steg är 14cm höga
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Trappan är jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg
Rampen
 • Bild på ramp
 • Rampen lutar 3.7%
 • Lutningen på rampen är 4.5m lång
 • Rampen är 100cm bred
 • Rampen lutar 1.7% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är jämn
 • Ett avåkningsskydd är en kant
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ledstångens höjd är 84cm
 • Ledstången slutar 90cm innan nedersta delen.
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns