ABF Skåne Nordost - Hässleholm, P2

Ingång (Till rum nr 1)

 • Insteg till studierum

  16 cm högt insteg

Enskilt steg
 • Ljushetskontrast insteg-dörr

  Ingång direkt till studierum nr 1

Slagdörren
 • Fri yta utanför slagdörren.

  Fri yta utanför slagdörren.

 • Slagdörrens fria bredd.

  Slagdörrens fria bredd.

Dörrkontrasten
 • Kontrast

  Kontrast

 • Slagdörrens ljushetskontrasst mot omgivande vägg

  Slagdörrens ljushetskontrasst mot omgivande vägg

Skrapgaller utanför dörr
 • Galler infälld i nivå med underlag

  Skrapgaller utanför

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Gångmatta innanför dörr
 • Lös matta innanför dörren

  Lös matta innanför dörren

Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder

  Vänstra dörrens avstånd

 • Manuell dörr

  Manuell dörr

Entré
 • Rökning tillåten utomhus

  Rökning tillåten utomhus