Björnsjön

Utemiljö

Stig utan särskild mötesplats
 • Stig till grillplats
 • Gångvägens bredd är 2.6m
 • Gångvägens underlag är lös, ojämn
 • Belysning finns inte
Gångyta
 • Stigen lutar
 • Lutningen i längsriktning är 10.8%
 • Lutningens sträckning är 10m
 • Ytan efter lutningens slut är 2.3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 3.1% i sidled
Skylt på vägg
 • Skylt vid grillplats
 • Underkanten på skylten är placerad 70cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 186cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.78NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 8mm
Rastplats
 • Grillplats
 • Bredden lutar 2.2%
 • Längden på ytan lutar 3.6%
 • Underlaget är ojämn
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Ytans längd är 4.3m
Grillplats
 • Grill
 • Grillbädden är 70cm från underlag
Sittplats vid grill
 • Sittplats
 • Sittplatsen är fast
 • Den fria ytans bredd är 3m