Alfhem - Dagverksamhet

Entréutrymme

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 70cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 70cm bred
Höj- och sänkbar stol
 • Stol
 • Det finns en höj- och sänkbar sittplats
 • Lägsta sitthöjd är 44cm
 • Högsta sitthöjd på stol är 57cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Det finns hjul på sittplatsen
 • Låsbara hjul finns inte på sittplatsen
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord
 • Fri höjd under bordet är 67cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 120cm
 • Fri bredd under bordet är 134cm
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Kapprum
 • Golvyta
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 111cm
 • Kroken har höjden 142cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 40cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Spegel
 • Spegel
 • Spegelns underkant är 96cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178cm från golvet
Utskjutande kapphylla
 • Kapphylla
 • Skyddande gavlar finns inte
 • Den nedre kanten av kapphyllan är placerad 145cm över golvet
 • Gavelns ljushetskontrast mot bakgrunden är 0NCS