Siggestorps återvinningsanläggning

Återvinning

Återvinning
  • Sopinkast
  • Gångvägens bredd är 1.1m
  • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
  • Gångytan lutar 0% i sidled
  • Gångytan längslutning är 0%
  • Gångytan är 3m lång
  • Sopinkastet har ljushetskontrast 0.5NCS mot bakgrund
  • Lägsta sopinkastet är placerat 140cm från underlaget