Alfhem - Dagverksamhet

Passage

Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 81cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 72cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Övrig toalett
 • Toalett
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 130cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Handfat
 • Toalett
 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0.04NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 24cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 2cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 44cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren