Forshallen Tidaholms simhall

Passage (Från reception till omklädningsrum)

Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 106cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 1cm
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Gångmatta
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 219.7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 132.4cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på vänster sida sett framifrån, höger sida sett framifrån i passagen
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 56.6cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Skylt på vägg
 • Skylt
 • Underkanten på skylten är placerad 162cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 90cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.78NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief, punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 83.2cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.12NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon
 • Manöverdon
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 47.5cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.46NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 96cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 150.3cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.55NCS
Slagyta
 • Dörren öppnas
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.49NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 3s