Glasets Hus

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplatsen utmed gata
 • Skylt vid parkering
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0%
 • Handikapparkeringsplatsen är 15m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0% i sidled
 • Handikapparkeringen är 20m från entrén
 • Belysning finns
Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk finns delvis till entrén
 • Ledstråk finns delvis till entrén
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
Gångytan
 • Gångväg till entré
 • Sittplats vid entré
 • Gångvägens bredd är 2.8m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 0% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2.8m
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 25m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 10m
Passageöppningen
 • Korsande gångväg
 • Gräsmatta mot gångväg
 • Passageöppningens fria bredd är 200cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande yta
Fast föremål
 • Fast föremål i gångväg
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp