Glasets Hus

Utställningsrum

Slagdörr
 • Dörr till utställning
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Öppning till glasblåsning
 • Dörröppningens fria bredd är 83cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel i dörröppning
 • Tröskelns höjd är 2cm
Inomhusmiljö
 • Belysning i utställningshall
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i utställningshall
 • Gångyta i utställningshall
 • Ytor att vända på finns
 • Yta att vända på
 • Begränsning av gångyta
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 175cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 130cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 130cm
Löst föremål i gångstråk
 • Lösa föremål i gångyta
 • Lösa föremål i gångyta
 • Lösa föremål i gångyta
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Sittplats
 • Sittplats i utställningshall
 • Bänkar vid glasblåsning
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Belysning av föremål
 • Monter i utställningshall
 • Utställningshall
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
Utställning
 • Monter i utställningshall
 • Yta vid montrar
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 21cm
 • En gångyta är 125cm bred
 • 100% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
Visning eller guidning
 • Audioguidning finns att tillgå
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används på begäran
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
 • Syntolkning finns att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns
 • Digital guide för syntolkning finns
Skylt på vägg
 • Skylt över dörr
 • Underkanten på skylten är placerad 225cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 255cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 110mm