Ängsskolan årskurs 7-9

Passage (Från alternativ ingång till expeditionshall)

Slagdörr
 • Dörr

  Dörr

 • Dörr

  Dörr

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörr mot närmaste hinder

  Dörr mot närmaste hinder

Inomhusmiljö
 • Belysning

  Belysning

Gångytan
 • Gångyta

  Gångyta

 • Gångyta

  Gångyta

 • Vändyta

  Vändyta

Trappa
 • Trappa

  Trappa

Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång

  Höger ledstång

Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång

  Vänster ledstång

Hiss
 • Anropsknapp

  Anropsknapp

 • Svängrumsyta

  Svängrumsyta

 • Hisskorg

  Hisskorg

Slagdörren
 • Hissdörr

  Hissdörr

 • Hissdörr

  Hissdörr

Slagdörren öppnas manuellt
 • Närmaste hinder

  Närmaste hinder

Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar

  Hissknappar

Manöverpanelen i hissen
 • Manöverpanel

  Manöverpanel