Glasets Hus

Mötesrum (Rutensparre)

Slagdörr
 • Dörröppning
 • Skylt till konferenslokal
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning i konferenslokal
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i konerensrum
 • Yta att vända på
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 185cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord
 • En gångyta är 280cm bred
Löst föremål i gångstråk
 • Löst föremål i gångyta
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Sittplats
 • Stol i konferenslokal
 • Sittplatsens sitthöjd är 50cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord i konferenslokal
 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 76.5cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 147cm
 • Fri bredd under bordet är 147cm
Mötesrum
 • Teleslinga finns i lokal
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är fast teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen